sunnuntai 28. toukokuuta 2023

Kun Jumala lähettti... Se oli mahtavaa!

"Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi: "Saul, veljeni! Herra on lähettänyt minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jottta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhästä Hengestä." Apt. 9:17 KR-92

"... Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut." Miika 7:9 KR-92
Ja tuossa se Saulus Paavali sitten jo kirjeessään puhuu, ja neuvoo muita:

"Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna! Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä! Te aloitittte Hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän  voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Muistattehan Aabrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi." Gal. 3:1-6 KR-92


Tässä puolestaan on äänessä  Simon Pietari: 

"Kun Pietari ja Johannes vielä puhuivat kansalle, tulivat paikalle papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista. He pidättivät Pietarin ja Johanneksen ja panivat nämä yöksi vankilaan; oli näet jo ilta. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli nyt jo noin viisituhatta. Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. He käskivät tuoda apostolit eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte?" Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla." Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi, he olivat ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi, ja kun he vielä näkivät parannetun miehen seisovan apostolien vieressä, he eivät voineet väittää vastaan." Apt. 4;1-14  KR-92 

Nämä ylle kirjoitetut Raamatunkohdat oli minulla tänään lukuvuorossa siitä vanhasta päivän sanasta, josta aamuisin luettavani otan. Ja minusta tämä oli mahtavaa!  Tuosta aivan ylinnä olleesta kohdasta ajattelin, että Jumala  voi tänäänkin lähettää - ja varmaan tekeekin juuri  niin - ihmisiä niiden luokse, joita Hän kutsuu omakseen, tai tahtoo erityisesti auttaa muuten. Häntä ei estä mikään. Hänellä on kaikki voima. Ja Hän voi lähettää kenet tahtoo, ja kenen luokse tahtoo. Ananiashan ei ensin tahtonut mennä, koska pelkäsi. Mutta hän muutti mielensä, kun Jumala kertoi hänelle, mikä suunnitelmana oli Saulus Paavalin suhteen:)

Tuota Paavalin kirjoittamaa kirjettä lukiessa, saattoi sen hyvin kuvitella kasvokkain puhuttuna galatalaisille, Paavalin ihmetellessä ja neuvoessa heitä. 

Pietarista ja Johanneksesta: Tässä he muuten olivat taas yhdessä liikkeellä. Taisivat olla kaveruksia, tai ainakin hyvin sopivat yhdessä työtä tekemään. Silloinkin, kun Jeesus oli kuulusteltavana, olivat Johannes ja Pietari yhdessä liikkeellä. Johanneksen vaikutuksesta Pietarikin  pääsi silloin portista sinne alueelle: "Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi menivät Jeesuksen perässä. Tuo toinen oli ylipapin tuttu ja  pääsi siksi Jeesuksen mukana ylipapin palatsin pihaan." Joh. 18:15.  Ja sittenhän oli se tilanne Jeesuksen ylösnousun jälkeen rannalla, jolloin Pietari halusi saada selville senkin, millaisen kuoleman  Johannes tulisi saamaan, kun Jeesus oli Pietarille hieman valottanut tälle tulevaa osaa: "Pietari kääntyi katsomaan taakseen ja näki, että heidän perässään tuli Jeesuksen rakkain opetuslapsi... Hänet nähdessään Pietari kysyi: "Entä hän, Herra?" Joh. 21:20-21.  Ja nyt sitten Johanneskin, jolla oli varmasti hyvinkin tuttuja noiden kuulustelijoiden joukossa, oli itse kuulusteltelvana.lauantai 27. toukokuuta 2023

Että luottaisin...!

"Kaleb sanoi Joosualle: Toverini, jotka olivat käyneet siellä minun kanssani, lannistivat kansan rohkeuden, mutta minä pysyin uskollisena Herralle, Jumalalleni." Joosua 14:8 KR-92

"Tällaisen luottamuksen Jumalaan on Kristus saanut meissä aikaan. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta." 2. Kor. 3:4-5 KR-92

*"Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla: hänen Voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla." Apt. 3:18 KR-92Auta Jeesus minuakin, etten lannistaisi itseäni. Enkä muita! Vaan luottaisin. Vaikka aistini eivät havaitsi vielä mitään siitä, mitä kaipaamme ja tarvitsemme. Anna luottamuksen henki, anna rohkeuden ja voiman henki minullekin - pelkääjälle...!

----

*Jumala panee  asioita täytäntöön sellaistenkin asioiden kautta, joita me emme haluaisi. "Mutta sillä tavoin..." ❤️ torstai 25. toukokuuta 2023

Janoinen maa saa vettä Herralta!

"Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Ääni huutaa: Raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme." Jes. 40:1-3 KR-92
"Nouse korkealle vuorelle, Siion, ilosanoman tuoja! Korota äänesi, Jerusalem, ilosanoman saattaja! Korota äänesi, älä pelkää! Julista Juudan kaupungeille: Teidän Jumalanne tulee!" Jes. 40:9 KR-92

"Köyhät ja kurjat etsivät vettä, mutta sitä ei ole, heidän kielensä on janosta kuivettunut. Minä, Herra, kuulen heitä, minä, Israelin  Jumala, en heitä hylkää. 

Paljaille kukkuloille minä puhkaisen jokia, notkelmiin lähteitä. 

Autiomaan minä muutan vesilammikoiksi
ja kuivan hietikon lähteiden maaksi." Jes. 41:17-18 KR-92


"Vihmokoon taivas, virratkoon oikeus ylhäältä pilvistä, avautukoon maa ja kasvakoon pelastuksen hedelmää ja versokoon vanhurskaus! Minä, Herra, olen tämän luonut." Jes. 45:8 KR-92

Herra on luonut!☀️


keskiviikko 24. toukokuuta 2023

Ei se ollut omien aikaansaannosten tähden...

"Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin  vanhurskaaksi, kun hän uskoi." Room. 4:13 KR-92

"Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle..." Room. 4:16 "Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen." Room. 9:16


tiistai 23. toukokuuta 2023

Että muistaisin, kenen mielen mukaan...

Että muistaisin, etteivät asiat, ja päivät, aina mene välttämättä minun aikomusteni mukaan.  Sinulla, Herra, on omat suunnitelmasi. Ja meillä omamme. Mutta jos otan lukuun vain sen, mitä olen itse aikonut, eikä se toteudukaan, turhaudun.
"Sillä minä tunnen ajatukseni
jotka minulla on teitä kohtaan, 
sanoo Herra: rauhan eikä
turmion ajatukset; 
minä annan teille
tulevaisuuden
ja toivon."
Jer. 29:11 

Herra tuntee omat  ajatuksensa. Täysin. Ja myös meidän ajatuksemme. Usein emme itse tunne edes omia ajatuksiamme...sunnuntai 21. toukokuuta 2023

Että Hän valaisisi minun sisäiset silmäni näkemään...

"ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa.

Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa." Ef. 1:18-21 KR-92
"Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä." 2. Kor. 4:7


lauantai 20. toukokuuta 2023

"Nimettömiä" miehiä - ja naisia

"Eräänä päivänä, kun opetuslapsia oli koolla noin satakaksikymmentä. Pietari nousi puhumaan... "Siispä on nyt valittava yksi niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jolloin Herra Jeesus eli ja vaikutti meidän keskuudessamme, siitä alkaen, kun Johannes hänet kastoi, aina siihen päivään, jona hänet otettiin luotamme taivaaseen. Yksi heistä olkoon hänen ylösnousemuksensa todistajana yhdessä meidän kanssamme." Ehdolle pantiin kaksi miestä: Joosef Barsabbas, toiselta nimeltään Justus, sekä Mattias." Apt. 1:1, 21-23 KR-92

Arpa lankesi - Jumalan tahdosta - Mattiaalle, kun ensin kaikki olivat rukoilleet, että Jumala ilmoittaisi kumman hän on valinnut niiden kahdentoista joukkoon. Siispä niistä "nimettömistä" Jeesuksen seuraajista, jotka eivät kuitenkaan apostoleita ole, tuli tiedetyksi Joosef Barsabbas, jota myös Justukseksi kutsuttiin.

Mutta niitä Jeesusta seuranneita naisiakin oli. Ainakin Susanna ja Johanna. Eivät ehkä ihan alusta asti, mutta kuitenkin. He palvelivat Jeesusta varoillaan. Mutta sitten oli varmasti paljon ihmisiä - miehiä ja naisia - jotka eivät saaneet nimeään mihinkään kirjaan, eikä kukaan jälkeenpäin muista heidän nimiään - muuta kuin Jumala. Mutta hänpä tunteekin heistä jokaisen oikein hyvin, paremmin kuin kukaan muu. 

Jeesus muistaa myös jokaisen kohtaamisen, ja hetken, heidän kanssaan. Samoin jokaisen pienen palvelutehtävän, jonka he Jeesukselle tekivät... Joka "antaa maljallisen kylmää vettä... ei jää palkkaansa vaille..." Vaikka sitä ei täällä kirjattaisi mihinkään muistiin.

Sinä et Jeesukselta unohdu! Kuinka hän voisi unohtaa sinut, jonka puolesta niin paljon kärsi...! Sinä olet hänelle suunnattoman rakas❤️🕊️☀️perjantai 19. toukokuuta 2023

Uskallanko kertoa Jumalle todellisen nimeni?

Jaakob uskalsi. Vaikka helppoa se ei varmasti ollut. Mutta kun hän sen uskalsi sanoa, Jumala antoi hänelle uuden nimen! 

Tästä aiheesta oli teksti sivustolla: Hebrew for Christians. Teksti on siellä englanniksi, mutta sen sai koneella käännettyä suomeksi.

https://hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Vayishlach/Name/name.html  


Mitä itse sanon nimekseni Jumalan sitä kysyessä? Millainen tunnistan olevani? Millainen se vähemmän mairitteleva luonteeni, nimeni,  ja elämiseni Jumalan edessä onkaan? Jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan. 


1. Moos. 32


maanantai 15. toukokuuta 2023

Katson sinun taivastasi/Hänen siipiensä alla!

Katson sinun taivastasi ja itseäni
Sinun sanaasi lukiessa...
Armahda minua!

En minä ole viisas, en ahkera,
vaan kaikkea muuta.
Anna minulle uusi, vahva henki.

Mikä onkaan ihminen,
kun hänestä niin lukua pidät,
häntä tarkastat ja arvioit.

Kelvottomaksi minut havaitset,
vanhurskautenikin kuin 
saastainen vaate.

Mutta etkö Sinä tullut juuri syntisiä pelastamaan?!
Astuit taivaasta alas, kuolit tähtemme ✝️
ja jälleen menit taivaaseen.

Ja tulet sieltä vielä takaisinkin, noutamaan meitä.
Sinä, Jumalan rakas Poika, joka olet kuin Isäsi.
Sinussa näemme, millainen Isäkin on. ❤️"Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat"  Malakia 4:2  (3:20  KR-92 käännöksessä)*

"Kertokaa tästä riemuiten, kuuluttakaa, viekää viesti maan ääriin asti. Sanokaa: "Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin vapaaksi." Jes. 48:20 KR-92

☀️☀️☀️

---
*Malakia kirja: v. 1992 käännöksessä ei ole ollenkaan lukua 4, vaan jakeet 19-24  luvussa 3, ovat ne, jotka vanhemmassa käännöksessä  ovat lukua 4. Minulla ainakin yhdessä vanhan käännöksen Raamatussa oli lukuun 4 painettu jakeissa sulkeisiin myös jaenunerot 19-24 osoittamaan, että niinkin se voisi olla.
perjantai 12. toukokuuta 2023

JEESUS TULI YLLÄTTÄEN hämmentävään tilanteeseen

Siinä väiteltiin varmaankin sairaan pojan parannuskeinoista ja mahdollisuuksista; lainopettajat ja opetuslapset keskenään. Ja väkijoukko lienee huutanut siinä omia mielipiteitään väliin... Mutta ei ole tarkoitus nyt siitä väittelystä, eikä pojastakaan puhua. Se Jeesuksen saapuminen siihen hämmingin keskelle ihastuttaa! Joitakin se varmaan silloin aikanaan vihastuttikin...

"Palatessaan muiden luo Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon ja myös lainopettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä: "Mikä väittely täällä on?"  Mark. 9:14-16 KR-92

"Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin
hänen tahtonsa mukaisesti." 1. Joh. 5:14 KR-92

Jeesus, sinä tiedät, että mekin joudumme usein hämmingin valtaan. Välillä syystä ja tilanteessa,  joka miellyttää meitä.  Mutta toisinaan, ehkä jopa useimmin, hämmingin valtaan joudumme meidät yllättävien ikävien asioiden tähden. Isojen tai pienten. Tule sinä sinä, Jeesus,  hämminkiemme keskelle. Ilahduta läsnäolollasi ja avullasi meitä. Auta myös huomaamaan ne hienovaraisemmatkin saapumisesi, ja kiittämään Sinua!

"Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti." 1. Joh. 5:14 KR-92

"Jos voit?" vastasi Jeesus. "Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Mark. 9:23 KR-92 

Se väkijoukon väittely ja hämminki vaihtui Jeesuksen tullessa  toisenlaiseen hämminkiin; iloon ja kiitokseen pojan parantumisesta! Jeesus oli tullut☀️

tiistai 9. toukokuuta 2023

Lupausten tähtitaivasÄlä unohda tähyillä
 lupausten tähtitaivasta.✨

Se loistaa toivon lupauksin,
eivätkä ne ole katteettomat.
Minkä Jumala on luvannut, 
se myös pitää!

Anna siis niiden tähtien
 loistaa päivääsi asti.

Siihen päivään, 
jolloin kaikki vajaa lakkaa,
ja alkaa ikuinen päivä☀️---

Minulla on soinut tänään mielessä sanoja virrestä 14, jossa on sanoja aamutähden sarastamisesta:
Taistelu Refidimissä

"Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla, mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla.

Kun Mooseksen kädet väsyivät, Aaron ja  Hur ottivat kiven hänen istuimekseen. Sitten he kannattelevat hänen käsiään kummaltakin puolen, niin että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringonlaskuun saakka.

Niin Joosua voitti amalekilaiset ja heidän joukkonsa." 2. Moos. 17:11-13 KR-92 
"Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain." Gal. 6:2 KR-92lauantai 6. toukokuuta 2023

Ne puut... Se puu! ELÄMÄN PUUAlussa oli paratiisissa muiden puiden lisäksi ne kaksi erityistä puuta: elämän puu, sekä hyvän ja pahantiedon puu. Mutta vain toinen niistä on myös sitten, kun on uusi taivas ja uusi maa. 

"Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää  ole." Ilm. 21:1 KR-92

"Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallinkirkkaana  kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa kahdettoista hedelmät, uuden sadon kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Mikään ei ole enää kirouksen kahleissa..." Ilm. 22:1-3

Merta ei siis enää sitten ole. Mutta mitä muuta meille  tuttua on, tai ei ole, sitten kun Jumalan suunnitelmat käyvät täysin toteen? Aamun luettavista innostuneena etsin vähän lisää tietoa. On mielenkiintoista, että maailmamme alussa ja lopussa esiintyy samoja asioita... Mutta se loppu onkin uuden alku!


UUSI:

- Elämän puu.  (Ilm. 22:2)
- Elämän veden haarautuva virta (Ilm. 22:1-2)
- Valkea hääpuku (Ilm. 19:8)
- Babylonin  tuomio ja tuho (Ilm. 16,17,18)
- Uusi Jerusalem (Ilm. 21:2, Jes. 54, Jes. 60)
- Uusi taivas/uusi maa (Ilm. 21:1)
- Ikuinen valo - Herra! (Ilm.21:3, Jes. 60:19-20)
- Ei muuta temppeliä, kuin Herra itse! (Ilm. 21:22)

Vanha:

- Puut Eedenissä: Erityisesti puista mainitaan Elämän puu, sekä hyvän ja pahantiedon puu  (Ilm. 1. Moos. 2:9)
- Eedenistä haarautuivat joet: Pison, Gihon, Eufrat, Tigris (1. Moos. 2:10-14)
- Aadamin ja Eevan vaatteet; itsetehdyt lehdistä, sitten Jumalan nahasta tekemät  (1. Moos. 3:7,21)
- Babylonin torni, rakennettiin ihmisten halutessa omilla saavutuksillaan yltää taivaaseen (1. Moos. 11:2,4,9
- Jerusalemin kaupunki, rakennettu ja hävitetty ja jälleen rakennettu... Ps. 122, Jer. 9:9, Esra 1-6, Neh. 2-6, Luuk. 21)
- Nykyinen taivas ja maa (1. Moos. 2:1, Ilm. 21:1)
- Aurinko valona (Jes. 60:19, 1. Moos. 1:14,16)
- Jerusalemin temppeli ja sitä edelsi Ilmestysmaja (2. Moos. 26, 2. Aik. 3, 2. Aik. 28, Esra 6:14-15)


"... uusi Jerusalem..." Ilm. 21:2  
"... sillä kaikki entinen on kadonnut." Ilm. 21:4
"... "Uudeksi minä teen kaiken"..." Ilm. 21:5