keskiviikko 27. syyskuuta 2023

Odotusta hartaasti... Se ei ole aina helppoa...

"... Minulla on vastedeskin aihetta iloita, sillä tiedän, että teidän rukoustenne tähden ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla tämä kaikki kääntyy parhaakseni. Odotan ja toivon hartaasti, että en joudu millään tavoin häpeään vaan voin nyt niinkuin aina ennenkin olla rohkea ja tuottaa kunniaa Kristukselle, jäänpä sitten eloon tai kuolen." Fil. 1:18-20 KR-92
Paavalikaan ei ollut itsessään mikään superihminen; ei täydellinen. Varmasti voinee  sanoa niinkuin Jeesuksesta sanottiin: "kaikessa kiusattu niinkuin mekin". Paavali odottaa ja toivoo - vieläpä hartaasti!  "Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä jo näkee? Paavali koki samat kiusat, tarpeet ja muutokset, mitkä mekin,  syntisenä ihmisenä laillamme, sillä eihän hän ollut Kristus. Paavali ei ollut Jumala, ei täydellinen, ei pyhimys, mutta hän oli sitkeä ja kärsivällinen Herransa työmies. Sen Herran, joka itse oli kutsunut tämän työntekijän  palvelukseensa, aivan yllättäen ja ilman inhimillisiä soveltuvuuskokeita.  Herra tiesi kenet kutsui, sillä olihan hän seurannut tätä miestä jo alusta alkaen. Hän kutsui työntekijäkseen miehen, joka kykeni odottamaan kärsivällisesti, vaikka asiat eivät hänen kannaltaan näyttäneet usein kovin hyviltä, vaan veivät moniin ahdinkoihin. Vaan niiden kautta... niinkuin meidänkin kohdallamme, "monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen Jumalan valtakuntaan".  

maanantai 25. syyskuuta 2023

Rohkaisun sana

"... kun Herran, Jumalani, käsi johdatti minua, sain rohkeutta..." Esra 7:28 KR-92

Sellainen havainto meitäkin rohkaisisi. Epäilemättä Esrakin oli ensin huolissaan, että miten asiat mahtavat mennä, mutta huomatessaan Jumalan puuttumista asioihin, seurasi rohkeuttakin. Sitä oli Esra nyt Jumalalta saanut. Jakeenkohta olikin Esran ylistyksestä Jumalalle. Sitähän mekin kaipaamme omissa ahdingoissamme, että saisimme avun ja voisimme iloiten ylistää siitä.Muuttukoon meidänkin apeutemme, pelkomme ja kyvyttömyytemme vielä rohkeudeksi ja ylistykseksi Jumalan avulla☀️

---

Löysin aamulla "sattumalta" Raamattuni välistä lappusen, johon olin kirjoittanut joitakin jakeita Esralta. Lainaamani kohdan olin oikein korostanut erottuvammaksi. Ehkäpä siinäkin oli johdatusta - sattuman sijaan - että se osui käsiini, koska olin herännyt  niin ankein mielin. Lappunen virkisti mieltäni; Jumala voi johdattaa ja rohkaista.


perjantai 22. syyskuuta 2023

Pieni rukous

- Anteeksi Jeesus, että olen tällainen känkkränkkä...

- Älä pyytele anteeksi. En minä sinua syytä. "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi?"

Sinä et syytä. Annat anteeksi. Ja rakastat.


torstai 21. syyskuuta 2023

Jeesus: Ylipappi ja syntiuhri. Meidän hyväksemme...

"Koska meillä siis on ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme." Hepr. 4:14-16 KR-92

"Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta, ja ihmisiä hänet myös asetetaan edustamaan, tuomaan Jumalalle lahjoja ja uhreja syntien sovittamiseksi. Koska hän itsekin on heikko, hän osaa kohdella ymmärtäväisesti tietämättömiä ja erehtyviä, ja heikkoutensa tähden hänelllä on myös velvollisuus uhrata syntiuhreja yhtä lailla itsensä kuin kansankin puolesta. Kukaan ei itse ota tätä arvoa itselleen, vaan ylipapin kutsuu Jumala, joka kutsui Aaroninkin. Siten ei Kristuskaan itse korottanut itseään ylipapin arvoon, vaan hänet korotti se, joka sanoi hänelle: - Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ja toisessa paikassa: - Sinä ole pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta." j. 5:1-6 

"Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta." j. 5:10

"Jos  jo Leevin heimon pappisvirka, joista Israelin kansalle on annettu säädökset laissa, olisi johtanut täydellisyyteen, mitä tarvetta olisi ollut sanoa, että vielä tulee uudenlainen pappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta, ei Aaronin? Jos pappisvirka muuttuu, muuttuu välttämättä myös laki." j. 7:11-12

"Asia käy selvemmäksi silloin kun virkaan astuu uudenlainen pappi, joka Melkisedekin tavoin ei ole saanut virkaansa inhimillistä syntyperää koskevan lain käskyn mukaan vaan häviämättömän elämänsä voimasta. Hänestä kirjoitukset todistavat: - Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Näin kumotaan aikaisempi määräys, koska se on heikko ja hyödytön: eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Sen tilalle ne olemme saaneet parempaa: toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa." j. 7:15-19

"Laki tekee ylipappeja ihmisistä, jotka ovat heikkoja, mutta lakia myöhemmin vannottu vala nostaa ylipapiksi Jumalan Pojan, joka on saavuttanut ikuisen täydellisyyden. Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa nyt palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse." j. 7:28-8:2

"Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka ei siis kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen" j. 9:11-12
keskiviikko 20. syyskuuta 2023

Joka yrittää maksaa lahjasta, ei ole ymmärtänyt, mistä siinä on kyse*💡

"Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." Room. 6:23 KR-92

* Sana elämään - kommentaariraamattu selitti yllä olevaa jaetta otsikon tapaan.

Niinpä... Ilmeisesti on niin, että meidän täällä pohjolassa on sitä vaikea ymmärtää.  Vaikea sitä onkin käsittää, jos on tottunut siihen, että kaikesta pitäisi jotenkin maksaa, tai ainakin antaa vastalahja. 

Mutta olen saanut kuulla sellaisen ihmisen selvitystä elävästä elämästä, joka on tottunut ihan toisenlaiseen; kun on epäkohteliasta yrittää maksaa saadusta, ja kuinka sukulaisten ja naapureidenkin osaksi tulee sellainen huolenpito, jollaista ei ole tiennyt olevan olemassakaan. Joku jopa myy omaisuutensa toista auttaakseen! 

Tulee mieleen, että Jeesus antoi kaikkensa meidän puolestamme, kun antoi elämänsä! Ja me yritämme jotain maksua tai vastalahjaa hänelle tyrkyttää... Ei hän sellaisia kaipaa, eikä tarvitse!  Häntä kylläkin ilahduttaa juuri se, että me otamme vastaan sen, jonka hän antoi! Ja iloitsemme siitä - lahjasta! ❤️ 

Niinhän mekin tykkäämme, kun lahjaa annamme, että se ilahduttaa. Emme kaipaa mitään turhaa kursailua, tai kinastelua siitä, että voiko sellaista nyt ottaa vastaan. Iloitsemme toisen ilosta, kun lahja iloiten otetaan vastaan😊


maanantai 18. syyskuuta 2023

Jumalan rakennus - alusta loppuun asti

"Kristus sen sijaan on Poika, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko rakennus. Tämä rakennus olemme me, kunhan loppuun saakka säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme." Hebr. 3:6 KR-92

"Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: - Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan, kun koettelitte minua autiomaassa." jakeet 7-8

"Varokaa siis veljet, ettei kukaan teistä ole sydämessään paha ja epäuskoinen ja näin luovu elävästä Jumalasta. Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi. Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet." jakeet 12-14

Hebr. 3:6, 7-8, 12-14 KR-92
torstai 14. syyskuuta 2023

Unohtumattomia päiviä, tavalla ja toisella!

Aamun luettavista halusin ottaa talteen tämän:

"Tuona päivänä uhrattiin suuret teurasuhrit, ja kaikki riemuitsivat, sillä Jumala oli antanut heille suuren ilon. Myös naiset ja lapset olivat riemussa mukana, ja ilonpito kuului Jerusalemista kauas." Neh. 12:43 KR-92 

Niin suuri ilo! Kyse oli muurin vihkiäisjuhlasta. ---

Sitten luin myös jakeita Joh. luvusta 16. Siinä oli siitä päivästä ja hetkestä kun Jeesus ristiinnaulittiin. Sen on täytynyt olla Marialle, Jeesuksen äidille, sekä muille läheisille, elämän hirvein päivä!: Miten näin saattoi käydä? Mitä olivat kaikki ne saadut lupaukset? Missä on Jumala? Olenko ymmärtänyt kaikki väärin? Eikö mitään muuta ollut tarkoituskaan olla? Mutta mitä se kaikki tarkoitti?

Ja mieleen muistuu Marialle sana sydämen läpi käyvästä miekasta hänellekin... Tämä se on, ei mitään pahempaa voisi ollakaan! Mutta mitä se kaikki tarkoittaa?..., jatkavat ajatukset kiertokulkuaan kuin kehää. 

Mutta niille tulee päätepisteensä ylösnousun päivänä! Tulee ihan ennenkokematon riemun ja ilon päivä☀️ Ja siitä ilosta mekin saamme osamme. Meitäkin  rakastettiin niin paljon! Meitä jokaista, joka vain haluaa sen Jeesuksen antaman lahjan itselleen. Jeesushan sanoi itse, että sitä joka hänen tykönsä tulee, hän ei heitä ulos.
keskiviikko 13. syyskuuta 2023

Ajatellen hyvää, ja siitä iloiten. Samalla rukoillen sitä, mitä kaipaamme...

"Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta."  1. Tess. 5:16-18 KR-92

Iloitse siitä, mikä sinulle iloa tuo. Ja mitä kaipaat, siitä puhu Jumalalle.

Yllä ollut jae oli kirkon päivän jakeissa luettavana. Samoin oli jakeita Paavalin  kirjeestä Filemonille. Siinä Paavalin kirjeessä on tavallaan samaa. Paavali iloitsee ja kiittää Jumalaa Filemonin uskosta Herraan ja hänen rakkaudestaan pyhiä kohtaan. Se kaikki oli Paavalia ilahduttanut ja rohkaissut suuresti.  Sitten oli se toinen asia; pyyntö, jonka Paavali tahtoo esittää uuden poikansa puolesta. Paavali anoo hänelle paluuta yhtä rakkaana veljenä, kuin jos hänet itsensä otettaisiin vastaan. Paavali on kirjeessään nöyrä, ei käske, vaan pyytää. Ja etsiessäni vielä Raamatun kohtaa - toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa, tuli vastaan eräs blogiteksti Aamun ensimmäinen -blogista,  ja siinä oli myös samankaltaisia kehoituksia, mutta nyt ne olivat Roomalaiskirjeen luvusta 12, muun muassa. Tuossa alla linkki mainitsemaani juttuun:

http://aamunensimmainen.blogspot.com/2016/06/toistenne-kunnioittamisessa-kilpailkaa.htmlsunnuntai 10. syyskuuta 2023

Hän ei katso halveksien heikkoa ja kurjaa

"Ylistäkää Jumalaa, te Herran palvelijat! Jaakobin suku, kunnioita häntä, palvele vavisten, Israelin kansa! 

Ei hän halveksinut heikkoa eikä karttanut kurjaa, ei hän kääntänyt pois kasvojaan vaan kuuli, kun huusin." Ps. 22:24-25 KR-92
lauantai 9. syyskuuta 2023

Katso taivaalliseen valoon, näe se! Ja rohkaistu siitä ☀️


"Sillä te ette ole käyneet... ette synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn... tykö..." Hebr. 12:19
 "vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö
ja elävän Jumalan kaupungin, 
taivaallisen Jerusalemin tykö,
ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, 
taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö,
ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, 
ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, 
ja uuden liiton  välimiehen, Jeesuksen tykö
ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri."
Hebr. 12:22-24

---
Aiemmin otetut kuvat sopivat myöhemmin löydettyihin jakeisiin. Jakeet rohkaisivat minua ja antoivat voimaa sinä aamuna, jolloin ne vihkoonikin kirjoitin.